Micro-organismen 

Dit zijn micro-organismen (bacteriën, gisten, schimmels, algen) die een (mono)- of meercellig zijn. Ze zijn zo klein dat ze alleen toegankelijk verschillende honderd keer vergroting onder een microscoop. Micro-organismen zijn zeer helpers door het transformeren talloze stoffen in voedsel voor planten, dieren en mensen, en kan dus de basis van het leven worden geroepen. 

Ze dienen al heel lang voor het maken van kaas yoghurt en brood, voor het brouwen van bier en vergisting van wijn en andere alcoholische dranken. 

Wat zijn Effectieve Micro-organismen (EM)? 

EM staat voor ‘Effectieve Micro-organismen’. Ze werden ontdekt door Dr. Teruo Higa, professor in de tuinbouw aan de Ryukyus University in Okinawa (Japan).

In EM meer dan 80 verschillende types van aërobe en anaërobe micro-organismen samen te leven in een evenwicht waarin het leven van de metabole uitscheidingsproducten van anderen. Gist, melkzuurbacteriën en fotosynthetische bacteriën vormen de grootste groep van EM. De perfecte symbiose van Effectieve Micro-organismen te genereren sterke regeneratieve krachten die zich ontwikkelen in verschillende milieus een aantal zeer verrassende effecten.

Van metabolische activiteiten en hun resonantietrillingen de EM toegang zelfs tot midden levensprocessen en converteren geleidelijk dezelfde vibrerende harmonische energie, kan worden overwonnen door de rottende stank, Alzheimer en andere degeneratieve processen.

De dominantie principe van EM in alle biologische systemen zijn ‘opbouwende’ en ‘afbrekende’ micro-organismen. Het doel van EM is de ondersteuning van de ‘opbouwende’ micro-organismen. Daardoor wordt steeds het ‘afbrekende’ verdrongen. Het systeem wisselt steeds weer wanneer, volgens Prof. Higa er meer opbouwende; dan afbrekende; micro-organismen aanwezig zijn. De overgrote meerderheid van ‘mee-liftende’ organismen; wordt bepaald door de meerderheid. Bepaalde Micro-organismen kunnen zich hierdoor niet vermeerderen en worden verplaatst. 

Levende ‘opbouwende’ cellen van Mikroo organismen worden vermeerderd door EM. 

EM produceren via fermentatiemetabolieten (enzymen, vitaminen, enz.) Die bijdragen aan het milieu stabiliseren. Fermentatie - de vorming van anti-oxidant metabolieten onder de fermentatie betekent een microbiële omzetting van organisch materiaal. De meest voorkomende fermentatie is van de melkzuur bacterie, in deze fermentatie wordt het suiker van de melkzuurbacteriën afgebroken in melkzuur. EM produceren een hoog-energie, dat wil zeggen op alle dieren gemakkelijk recycleerbare materialen, bijvoorbeeld organische zuren en alcoholen, suikers en aminozuren, vitaminen en bioactieve stoffen en antioxidantia (waaronder vitamine E, flavonoïden, etc.) uit organische materialen. Deze omzettingsprocessen ontstaan geen schadelijke bijproducten zoals ammoniak of waterstofsulfide. Daarbij worden bestaande vergister gassen verminderd.

De normaal beschikbare voedingsstoffen en biologisch actieve stoffen (mineralen, vitamines, nucleotiden, antioxidanten) en enzymen die worden geleverd door EM uit de afbraak van organisch materiaal, ondersteuning andere micro-organismen in hun activiteiten en dragen bij tot de versterking van het immuunsysteem en een betere voerefficiëntie bij dieren. 

De vibratie transmissie

De werking van alle EM-producten, is meestal moeilijk te begrijpen. EM genereert door middel van hun metabole activiteit en resoneren een milieu (bacteriële kolonie) dat leidt tot versterkte regeneratieve processen. De uitgaande EM is de positieve informatie toegang en vormt zich naar de levensprocessen rondom hen en zetten hen geleidelijk in dezelfde swingende harmonische energie.

Voor meer info (in Duits!) www.ig-em.ch

De bovenstaande uitleg is een fragment uit de brochure ‘EM - Effectieve Micro-organismen’ door Prof. Teruo Higa.

effektieve keramische kettingen 

tot nekomvang 35cm 12,95 €

vanaf 36cm 15,95€

Beads 

Paracord